Home Статистична зв тн сть бланки 2011


Статистична зв тн сть бланки 2011


Побудова граф 1 — 16 розділу 4 аналогічна побудові граф 1 — 16 розділу 1. Таким чином, збережуться дані щодо статистичної звітності й обліковані години для нарахування заробітної плати див. Робочий час водіїв із ненормованим робочим днем обліковується в одиницях — робочих днях у святкові дні — в годинах. За картковою системою спостереження можна одержати дані за значно більшою кількістю ознак, ніж при списковій. Побудова граф 1 — 14 розділу 11 аналогічна побудові граф 1 — 14 розділу 1. У справах на декількох засуджених виправданих, осіб, справи що закрито чи стосовно яких застосовано заходи медичного характеру в апеляційну інстанцію направляються статистичні картки на всіх осіб, у тому числі і тих, на вироки постанови, ухвали щодо яких не подавалися апеляції. Список використаних нормативно-правових актів: — Кодекс законів про працю України. При зупиненні досудового слідства по таких справах на підставі п. Якщо на період відпустки припадають святкові дні, у Табелі відмічаються всі дні відпустки позначкою «В», а святковий день — позначкою «СВ». Прокурором складено обвинувальний висновок і кримінальна справа направлена до суду відповідно до ст. Робочий час водіїв, які працюють щоденно в певні години, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, обліковується щоденно. Надурочні роботи оплачуються відповідно до ст. Підрозділи податкової міліції після одержання довідок за формою 6 направляють їх до міськрайлінорганів внутрішніх справ за місцем реєстрації кримінальних справ. Слідчий і працівник дізнання органів внутрішніх справ, податкової міліції одночасно з заповненням картки за формою 1 на виявлений злочин одержує в міськрайліноргані внутрішніх справ порядковий номер справи. Поновлення провадження за раніше закритою кримінальною справою, із зняттям злочину з обліку. Направлення справи прокурором відповідно ст. У першій — наведені умовні позначення елементів робочого часу з визначеними літерними та цифровими кодами див. Рекомендаційний характер полягає в тому, що за необхідності вона може бути доповнена іншими показниками, потрібними для обліку робочого часу на підприємстві. У разі перенесення робочих днів на підставі наказу про перенесення, у Табелі перенесений робочий день має відмічатися як вихідний «ВХ», а день, на який перенесено роботу, — як робочий проставляються години дні роботи див. Звільнення особи, що вчинила злочин, при направленні справи матеріалу до суду від кримінальної відповідальності внаслідок акту амністії. Приєднання до розслідуваної справи іншої справи або матеріалу про інший, раніше не зареєстрований злочин. Статистичні картки заповнюються негайно після прийняття відповідно до чинного законодавства рішення про злочин і особу, яка його вчинила. Окремі випадки табелювання За періоди щорічних відпусток та додаткових соціальних відпусток для працівників, які мають дітей ст. Міськрайліноргани внутрішніх справ, слідчі підрозділи органів Служби безпеки України, військові прокуратури після одержання цих довідок вносять відомості про судимість у журналі обліку злочинів і не пізніше 3-х робочих днів з дня надходження довідок пересилають їх до обліково-реєстраційних підрозділів для використання цих документів при статистичному і оперативно — довідковому обліку осіб, які вчинили злочини. Зведений звіт по Україні подається до Генеральної прокуратури України і Державного комітету статистики України до 12 числа після звітного періоду. У числі осіб, які раніше вчиняли злочин, враховуються всі особи, які раніше вчиняли злочини, незалежно від того, були вони засуджені чи звільнялись від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими мотивами, а також незалежно від того, погашена чи знята з них судимість, або закривались щодо них справи із закінченням строків давності та внаслідок акту амністії. Після одержання в прокуратурі документів первинного обліку працівник з обліково-статистичної роботи заповнює в них необхідні позначки у розділі 1 усіх карток, на підставі їх робить усі необхідні записи в журналі обліку злочинів і протягом 24 годин направляє їх безпосередньо до обліково-реєстраційного підрозділу. Табель, як правило, ведеться в електронному та паперовому вигляді. Недолік карткової системи — значні витрати часу на заповнення кожної картки і значні матеріальні затрати на їх виготовлення і обробку.


Розкритим враховується злочин, кримінальна справа по якому закінчена провадженням і у справі прийнято одне з таких рішень: 1.


У числі непрацюючих не слід вказувати пенсіонерів, у т. З метою уникнення помилок рекомендують також вести журнал обліку приходів працівників на роботу в довільній формі, щоб на його підставі заповнювати Табель. Для здійснення належного нагляду за достовірністю обліку злочинів і своєчасним поданням документів первинного обліку у всіх органах прокуратури повинен бути заведений журнал обліку статистичних карток, підписаних прокурором. Основні правила заповнення та подання документів первинного обліку для забезпечення достовірності статистичної звітності в судових органах, регламентуються «Інструкцією щодо заповнення статистичної картки на підсудного обвинуваченого » від 24 вересня 2001 р. Картки, заповнені прокурором, підписуються тільки прокурором. При цьому, якщо правоохоронний орган знаходиться у тому ж самому місті, де і обліково-реєстраційний підрозділ, документи первинного обліку здаються працівником з обліково-статистичної роботи органу особисто до обліково-реєстраційного підрозділу під підпис в реєстрі, у якому вказується: назва картки, номер справи та дата одержання карток. При направленні прокурору кримінальної справи з подальшою її передачею до суду слідчий заповнює пункти 1—14 довідки за формою 6 на кожного обвинуваченого і приєднує їх до справи. Таблиця Умовні позначення елементів робочого часу, які використовуються в Табелі Умовні позначення Код буквений цифровий Години роботи, передбачені колдоговором Р 01 Години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день тиждень згідно з законодавством РС 02 Вечірні години роботи ВЧ 03 Нічні години роботи РН 04 Надурочні години роботи НУ 05 Години роботи у вихідні та святкові дні РВ 06 Відрядження ВД 07 Основна щорічна відпустка ст. Наприклад, якщо злочинцю в момент вчинення злочину було 24 роки 11 місяців і 28 днів, то така особа повинна бути облікована в пункті 15 картки у віці «18 — 24 роки», тобто покажчик 3. В звіті виключено дані про розділ І та ХІХ Особливої частини КК. При цьому треба мати на увазі, що ці відомості вказуються тільки при наявності незакінченого злочину. Дані про розкриття злочинів визначаються за кінцевими наслідками розслідування кримінальних справ.

Related queries:
-> аттестация персонала заполнение бланка самооценки
Якщо по кримінальній справі притягнуто до відповідальності декілька осіб, то порядковий номер картки по справі заповнюється відповідно до числа притягнутих осіб — 1, 2, 3 і т.
-> бесплатно презентацию для начальной школы о вредных привычках
В органах юстиції на базі даних, які містяться в «Статистичній картці на підсудного» складаються звіти про роботу судів, аналізуються дані про судимість, її рівень, структуру і динаміку в окремих районах, містах, областях і усієї країни в цілому, про причини і умови вчинення злочинів.
-> бесплатно видео уроки наращивание ногтей акрилом стилеты
Кримінальна справа закрита на підставі п.
-> поинт бланк без смс и рекламы
Усі звіти складаються накопичувальним підсумком, шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди: півріччя, рік.
-> презентация именительный имен существительных
Усі злочини по цій справі повинні бути виключені з числа розслідуваних до моменту повторного закінчення справи.
->SitemapСтатистична зв тн сть бланки 2011:

Rating: 88 / 100

Overall: 59 Rates